Danseinformasjonen

Skoleoppgave hvor vi skulle lage en ny visull profil for Danseinformasjonen.

Danseinformasjonen er en organiasjon som enkelt og greit gir ut info om det meste som rører seg innen dansemiljøet i Norge.

Jeg valgte å gjøre om litt på den eksisterende profilen i stedet for å gjøre om alt. Min idé spiller på definisjon av dans, som er «rytmiske bevegelser (til musikk)».

Hovedlogoen.

Hovedlogoen.

Alternativ kortere versjon av logoen.

Alternativ kortere versjon av logoen.

Visittkort, forside og bakside.

Visittkort, forside og bakside.

Logoen i bruk på en plakat/annonse.

Logoen i bruk på en plakat/annonse.

Logoen i bruk på enda en plakat/annonse.

Logoen i bruk på enda en plakat/annonse.

Logoen som skilt.

Logoen som skilt.

Plakat med flere visuelle elementer.

Plakat med flere visuelle elementer.

Websiden.

Websiden.

Den visuelle profilen.

Den visuelle profilen.