Paul Patrick Photography

Logo for den enestående fotografen Paul Patrick Børhaug.

Logoen viser rett og slett et kamera med hele verden i objektivet, da Paul Patrick tar bilder over hele verden. Logoen skal etter hvert implementeres i en ny versjon av nettsiden Paul Patrick Photography.

Logoen til Paul Patrick Photography.

Logoen til Paul Patrick Photography.