Sorgenfri Center

Sorgenfri Center er et bydelssenter som skal bygges på Fredrikstads østside.

Senteret på Sellebakk vil bestå av fem bygninger på ca. 2800 kvm hver, og skal inneholde både butikker og leiligheter.

Befolkningen på Østsiden er forventet å stige til over 25 000 mennesker i løpet av de neste årene, og senteret bygges for å imøtekomme denne veksten.

I første omgang trengte de en profil og et byggeskilt. Logoens utforming er tofarget og enkel, og den buede formen symobliserer både Glomma – som har vært viktig for Sellebakk og området rundt i flere hundre år – og den første bokstaven i «Sorgenfri Center». Den mørke blåfargen indikerer hvilken side av Glomma senteret ligger på, nemlig Østsiden.

Dette oppdraget ble løst mens jeg jobbet for Inpublish.

Den ferdige logoen.

Den ferdige logoen.

Arkitektens tegninger av bygningene som skal oppføres.

Arkitektens tegninger av bygningene som skal oppføres.

Tidlige skisser av logoen.

Tidlige skisser av logoen.

Tidlige forsøk på logoformer, i starten het prosjektet «Sorgenfri Storsenter».

Tidlige forsøk på logoformer, i starten het prosjektet «Sorgenfri Storsenter».

Utprøving av farger.

Utprøving av farger.

Den ferdige logoen for «Sorgenfri Storsenter»…

Den ferdige logoen for «Sorgenfri Storsenter»…

… men nye skisser måtte til  da navnet ble endret til «Sorgenfri Center.»

… men nye skisser måtte til da navnet ble endret til «Sorgenfri Center.»

Ulike forsøk på andre logovarianter.

Ulike forsøk på andre logovarianter.

Flere varianter.

Flere varianter.

Dog endte vi på en variant med én «s» i stedet for to, da selve konseptet fungerte såpass bra.

Dog endte vi på en variant med én «s» i stedet for to, da selve konseptet fungerte såpass bra.

Det ferdige byggeskiltet.

Det ferdige byggeskiltet.

Den visuelle profilen.

Den visuelle profilen.

Utsnitt fra hovedfila jeg arbeidet i fra Illustrator.

Utsnitt fra hovedfila jeg arbeidet i fra Illustrator.