Wenneberg Bygg

Det nyetablerte tømrerfirmaet Wenneberg Bygg hadde behov for en logo og diverse appliseringer av denne.

Den ferdige logoen ble en enkel logo bestående av initialene til firmaet – «WB» – satt i et typesnitt som oser av kvalitet og tillit, noe man jo ønsker av en skikkelig tømrer. Under initialene ble en tykk strek med trestruktur plassert, for å understreke både «WB» og hva firmaet driver med.

Oppdraget ble løst mens jeg jobbet for Inpublish.

Den ferdige logoen.

Den ferdige logoen.

Tidlige skisser.

Tidlige skisser.

Enda flere tidlige skisser.

Enda flere tidlige skisser.

Første utkast.

Første utkast.

En annen variant, med et laserkryss, etter en idé fra kunden.

En annen variant, med et laserkryss, etter en idé fra kunden.

Den ferdige logoen.

Den ferdige logoen.

Visittkortene.

Visittkortene.

Den visuelle profilen (klikkbar).

Den visuelle profilen (klikkbar).